Bruk-Bet Tarnów - kilka budynków - membrana dachowa PCV